Administrator strony mgr Urszula Bujek
GUTW
Rok akademicki 2023/2024

Zebrania, wykłady, wyjazdy, wycieczki, koncertyZebrania organizacyjne
i wykłady dla
wszystkich słuchaczy GUTW
2023/2024


obecność obowiązkowa 
Dnia 22 listopada 2023 godz. 13,00
sala w Domu Kultury w Górze, dla słuchaczy GUTW
odbędzie się wykład na temat „Śpieszmy się czytać wiersze”-
Intelektualna sylwetka księdza Jana Twardowskiego,
który wygłosi dr Adam Raszewski
Ksiądz Jan Twardowski był polskim duchownym i poetą.
To autor słynnej sentencji „śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
Serdecznie zapraszamZebranie organizacyjne słuchaczy GUTW odbędzie się
23 października
godz 13,00
w sali klubowej DK obecność obowiązkowa

Podczas Zebrania organizacyjnego 23.10 godz 13,00 zapoznamy naszych słuchaczy GUTW z tematem Nowoczesny Senior przewodnik po cyfrowym świecie. Zapraszamy
Wszyscy wspieramy Arkadiusza ❗️❗️❗️❗️
Dyrektora Domu Kultury w Górze
Prosimy o wsparcie na konto zrzutka.
Zarząd GUTW podejmuje decyzje by umożliwić zbiórkę pieniędzy na ten cel i jest możliwość wpłaty gotówką w biurze lub w czasie Zebrania dnia 23.10 a my zebraną kwotę wpłacimy z inf iż jest to wsparcie od przyjaciół i słuchaczy z GUTW. ❤️❤️❤️Komunikaty dla słuchaczy GUTW

Zgodnie Uchwałami Zarządu GUTW z dnia 03 października 2022 r. i decyzją Ogólnego Zebrania Członków GUTW z dnia 28 września 2022   informujemy

1.     Członkowie GUTW mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej za I semestr roku akademickiego 2022/2023 - do dnia 25 października 2022 roku.

2.     Za II semestr roku akademickiego 2022/2023 - do dnia 28 lutego 2023 roku.

3.      Opłata składki członkowskiej następuje z góry

4.     Nieopłacenie składek w wyznaczonym terminie spowoduje brak możliwości uczestnictwa we wszystkich zajęciach ujętych w planie zajęć a w konsekwencji, zgodnie z Regulaminem GUTW- skreślenie z listy członków.

5.     Wysokość składki pozostaje bez zmian w roku akademickim 2022/2023 to jest 60,00 zł za semestr

6.     Uczestnicy sekcji lub grupy, spotkań i wyjazdów organizowanych dla słuchaczy GUTW mogą być zobowiązani do dopłaty za prowadzenie zajęć, za bilety, opłaty przewodników i przejazdy, które opłacane są z dotacji i ze składek o ile zaistnieje taka potrzeba

7.     Kontynuacja ubezpieczenia grupowego wszystkich słuchaczy na 2023 rok będzie opłacona ze składek

8.      Każda sekcja i grupa będzie miała starostę tj osobę która będzie łącznikiem między zarządem i decydentem danej sekcji czy grupy. Starostowie zostaną wybrani spośród uczestników

9.     Obowiązkiem starostów sekcji lub grupy jest współpraca z osobą prowadzącą zajęcia i systematyczne prowadzenie ewidencji uczestnictwa słuchaczy w zajęciach  oraz informowanie zarząd o wszystkich sprawach dotyczących sekcji lub grupy

10. Zapisy do poszczególnych sekcji i grup przyjmowane będą na podstawie deklaracji i dowodu opłacenia składki członkowskiej na zajęciach u starostów sekcji tj. do 25.10.

11. Zapisy na spotkania i wyjazdy będą dokonywane w kolejności zgłoszeń.

12. Nie przyjmujemy zapisów koleżanek i kolegów nieobecnych, każdy sam osobiście zgłasza swój udział w uczestniczeniu proponowanych spotkań /także telefonicznie/

13. Zgodnie z Regulaminem GUTW zapraszamy słuchaczy do obowiązkowego uczestnictwa w wykładach i zebraniach organizacyjnych oraz aktywnego angażowania się w wolontariat na rzecz naszego GUTW.

14. Członkowie GUTW są zobligowani do systematycznego śledzenia bieżących komunikatów i informacji na stronie internetowej GUTW oraz odbierania wiadomości wysyłanych drogą telefoniczną /sms/

15. Biuro GUTW czynne będzie we wtorki i środy godz. 10,00 – 11,00
Administrator strony mgr Urszula Bujek Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja