Administrator strony mgr Urszula Bujek
GUTW
Rok akademicki 2023/2024

X Jubileusz i inauguracjaW dniu 18 października 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
połączone z inauguracją roku akademickiego 2017/2018.
Uroczystość rozpoczął Chór Nauczycielski Pro Bono odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus igitur”.
Następnie zaprezentowali się uczniowie klas V, VI i VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, którzy zaprezentowali żywe obrazy. Widzowie na żywo mogli zobaczyć obrazy, m.in. Stańczyk, Mona Lisa, Babie lato, czy Ostatnia wieczerza. Uczniowie przygotowani zostali przez nauczycielki Anetę Grabowską, Joannę Zembroń i Jolantę Hanusiak-Cebenko. Widzowie nagrodzili artystów gromkimi brawami.
Po występie uczniów SP3 w Górze, głos zabrała prowadząca uroczystość Elżbieta Berus-Panek,
a następnie Prezes Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Regina Kumala,
która przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska-Berus, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze Danuta Biernacka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze Bożena Domańska, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze Aleksandra Pacholska, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze Helena Szczepańska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Magdalena Mielczarek, Dyrektor PCDNiPPP w Górze Bernard Bazylewicz, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji kom. Krzysztofa Cichli podkom. Agnieszka Połczyk, Prezes LGD „Ujście Baryczy” Jolanta Wrotkowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Górze Jerzy Jakuczun, Prezes Stowarzyszenia „Młodzi-Młodym” w Górze Arkadiusz Gortych, wraz z członkiniami Sylwią Mrozowską i Natalią Kornicką, w imieniu Wójt Gminy Niechlów Beaty Pony Józef Lewczuk, przedstawicielka Zespołu Wronowianki Beata Wojtkowiak oraz Grażyna Onichimowska z PCDNiPPP w Górze.
Po przywitaniu Prezes GUTW omówiła początki powstawania GUTW, który w maju 2007 roku składał się z 5 członków, tj. Reginy Kumali, Ewy Osuch, Róży Rewak, Teresy Sibilak i Alicji Witkowskiej. Już 20 października 2007 r. na pierwszej inauguracji roku akademickiego legitymacje studenckie otrzymało 67 członków GUTW. Prezes podsumowała 10-letnią działalność Uniwersytetu, zrealizowane projekty, odbyte wykłady, wycieczki. Przez 10 lat działalności do GUTWU należało 219 osób, 180 kobiet i 39 mężczyzn. Po podsumowaniu działalności z ostatnich 10 lat Prezes Regina Kumala dokonała oficjalnego otwarcia roku akademickiego 2017/2018, a następnie wręczyła podziękowania za wspieranie działalności GUTW. Podziękowania otrzymali: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska-Berus, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Leszna, Wschowy, Rawicza, Komendant Powiatowy Policji w Górze kom. Krzysztof Cichla, Dyrektor PCDNiPPP w Górze Bernard Bazylewicz, Chór Nauczycielski Pro Bono, Elżbieta Berus-Panek i inni.
W dalszej części głos zabrała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która podkreśliła, że twórczość i kreatywność seniorów zasługują na wyrazy wielkiego szacunku i uznania. Burmistrz Góry podziękowała za ogromny wkład w rozwój kultury i tradycji Ziemi Górowskiej, integrację seniorów z innymi uniwersytetami, promocję Ziemi Górowskiej. Burmistrz życzyła zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości.
Na ręce Prezes GUTW złożyła bukiet róż oraz statuetkę z zegarem, by odmierzał wspaniały czas.
Następnie głos zabrał Starosta Górowski Piotr Wołowicz, który podkreślił, że minione 10 lat to czas wspaniałych dokonań. Starosta życzył studentom na nowy rok akademicki wielu wrażeń i spełnienia swoich oczekiwań oraz zdrowia, by jak najdłużej uczestniczyć w działalności GUTW.
W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Dyrektor Domu Kultury, która na ręce Prezes GUTW złożyła statuetkę wykonaną w pracowni ceramicznej górowskiego Domu Kultury. Gratulacje, życzenia i kwiaty składali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uniwersytetów, m.in. z Rawicza, Leszna, Wschowy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, szkół oraz innych instytucji.
Prezes GUTW Regina Kumala na ręce członków Zarządu Uniwersytetu złożyła wiązanki kwiatów w podziękowaniu za rzetelną, społeczną pracę na rzecz górowskiego Uniwersytetu.
Drugą częścią uroczystości był wykład inauguracyjny, na rozpoczynający rok akademicki 2017/2018, który wygłosiła pisarka Jolanta Szwalbe. Prelegentka w ciekawy sposób opowiadała o życiu, czasie, odwadze, prawdzie, kłamstwie. Autorka z pamięci cytowała sentencje ludzi pióra, nauki, kultury, opowiadając o ich dokonaniach, przytaczała ciekawe momenty z ich biografii. Potrafiła słuchaczy wzruszyć i rozśmieszyć,
natchnąć optymizmem i skłonić do chęci realizowania swoich marzeń, bycia ciągle aktywnym mimo upływu lat.
Uroczystości Jubileuszowe zakończył występ Zespołu O’kropy, złożonego z członków górowskiego Uniwersytetu.


Administrator strony mgr Urszula Bujek Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja